Periodic information regarding news from the field of surface tratment techniques, latest corrosion problems, events and conferences, papers etc... (only SVK version)

Trendy v legislatíve chemických rizík, ASCONA projekt, Galvanotechnik, Kalendár podujatí v roku 2011 ...

Konferencie pod záštitou SSPÚ: Korózia úložných zariadení 2011, Galvanická konferencia 2011, Interantikor 2011. Bezpečnosť nanotechnológií. Študentská osobnosť Slovenska do 35 rokov.

č.2/2011—nová verzia už v novembri !!!

Journal „Spravodaj“

on-line

SSPÚ

Copyright by Foxac ® 2011

surface treatment - corrosion - electrochemistry - galvanizing

Slovak Society for Surface Treatment