Tu nájdete Spoločnosťou pripravované konferencie a fotografie z podujatí organizovaných v minulých rokoch alebo akcie na ktorých sa zúčastnili experti.

Konferencie

11.—13. jún 2018 Smolenice

Konferencia organizovaná STU Bratislava pod záštitou SSPÚ.

Kontakt na organizátorov:

E-mail: matilda.zemanova@stuba.sk

Galvanická konferencia 2018

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

povrchové úpravy - korózia - galvanika - elektrochémia

Copyright by Foxac ® 2017

26.—28.September 2018, The Grand Víglaš Castle

Konferencia organizovaná TUKE pod záštitou SSPÚ

Kontakt na organizátorov:

E-mail: csti@tuke.sk

· 1.cirkulár  na stiahnutie