Conferences

SSPÚ

Copyright by Foxac ® 2019

surface treatment - corrosion - electrochemistry - galvanizing

Slovak Society for Surface Treatment

20. jún 2019 Austria Trend Hotel Bratislava

Konferencia organizovaná STU Bratislava pod záštitou SSPÚ.

61. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách 2019

Kontakt na organizátorov:

E-mail: matilda.zemanova@stuba.sk

Košická korózna konferencia 2019

6.—7. jún 2019, Košice Hotel

Konferencia organizovaná TUKE pod záštitou SSPÚ

Kontakt na organizátorov: maria.hagarova@tuke.sk

E-mail: kcc.fmmr@tuke.sk