Galvanotechnik

Nemecký časopis

http://www.leuze-verlag.de/

Zaujímavé web lokality

ECHA

Európska chemická agentúra. Tu nájdete linky na novú REACH normu.

http://echa.europa.eu/home_sk.asp

European Science Foundation

Európska vedecká nadácia

http://www.esf.org

Kontakt:

Telefón: +421 - 2 - 59 32 57 74
Fax: +421 - 2 - 593 25 560

E-mail: hives@sspu.sk

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

povrchové úpravy - korózia - galvanika - elektrochémia

Copyright by Foxac ® 2019