Penetrácia nanotechnológií do všetkých priemyselných oblastí je tak významná, že jej budeme dávať aj tu čoraz väčší priestor.

Od septembra 2011 funguje na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE.

Podrobnosti z konferencií v tejto oblasti.

Populárno-vedecká časť o nanotechnológiách, nanomateriáloch a nanovede.

Centrum nanotechnológií a nanomateriálov na KF TUKE

Nanomedicína

Nano a spoločnosť

Nano sekcia

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

povrchové úpravy - korózia - galvanika - elektrochémia

Copyright by Foxac ® 2014