Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

povrchové úpravy - korózia - galvanika - elektrochémia

SSPÚ

 

                                                                                               Prihláška tu na stiahnutie...

      Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy zastrešuje expertov z oblasti povrchových úprav, korózie kovových materiálov, protikoróznej ochrany, galvaniky a elektrochémie zo slovenských Univerzít, veľkých priemyselných podnikov či malých a stredných firiem podnikajúcich v tejto oblasti.

       Odborne garantuje konferencie ako Povrchové inžinierstvo, Galvanika, Korózia v energetike, Korózia úložných zariadení, Interantikor. Podporuje výskum a vývoj vo svojej oblasti, študentov na technických VŠ(Cena korózneho tigra) a vydáva časopis Spravodaj SSPÚ.

Adresa: 

Radlinského 9

812 37 Bratislava
Tel.: +421 - 2 - 593 25 774
Fax.:  +421 - 2 - 593 25 560

Kontakt:

Prezident: prof. Ing. Ján Híveš PhD.

Telefón: +421 - 2 - 593 25 468
Fax: +421 - 2 - 593 25 560

E-mail: hives@sspu.sk

 

Viceprezident: Mgr. Maroš Halama PhD.

E-mail: halama@sspu.sk

Copyright by Foxac ® 2017

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt HardChromium